• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

- Dịch vụ này được cung cấp nguyên trạng.

- Việc sử dụng dịch vụ tại trang web của chúng tôi hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ tại trang web của chúng tôi.

- Mọi hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng dịch vụ tại trang web này bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản sử dụng.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ support@muaproxy.org.


Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng.

Thông tin hỗ trợ :

Trang chủ: muaproxy.org

Email : hotro@muaproxy.org

Kênh hỗ trợ : hotro.muaproxy.org