• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...
VPS là gì? Các Thông Số Quan Trọng Trong VPS

VPS là gì? Các Thông Số Quan Trọng Trong VPS - viết tắt của Virtual Private Server là dịch vụ lưu trữ máy chủ riêng ảo đang được ưa chuộng hàng đầu trong các dịch vụ thuê lưu trữ hiện nay.