• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Xử lý lỗi error connecting to proxy but used best guess khi dùng proxy cho incogniton

Xử lý lỗi error connecting to proxy but used best guess khi dùng proxy cho incogniton - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Xử lý lỗi error connecting to proxy but used best guess khi dùng proxy cho incogniton :

Bước 1 : Kiểm tra proxy có hoạt động tốt hay không : 

Phương pháp khả thi:

- Kiểm tra xem cổng (port) có được bao gồm trong proxy không. Nó sẽ giống như ip: port, ví dụ: 127.0.0.1:3128

- Kiểm tra xem loại kết nối có đúng không. ( HTTP, SOCK5)

- Kiểm tra xem đó có phải là proxy IPV6 không, proxy ipv6 chỉ hoạt động trên các trang web hỗ trợ ipv6.

- Kiểm tra xem đã nhập tên người dùng/mật khẩu hay chưa.

Nếu bạn chắc chắn rằng tất cả các bước trên đều đúng, bạn thực hiện như sau:

Tải xuống firefox: https://www.mozilla.org/firefox/new/

Tải xuống addon foxyproxy: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/foxyproxy-standard/

Kiểm tra xem proxy có hoạt động với firefox và foxyproxy hay không. Xem bài viết Hướng dẫn Fake Proxy trên trình duyệt Firefox

Nếu proxy không hoạt động, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp proxy

Bước 2: Vô hiệu hóa "Fill timezone based on the IP" và xác định nó theo cách thủ công (nó sẽ tự cập nhật tương ứng với proxy bạn nhập vào)


Bước 3: Tắt tùy chọn "Fill WebRTC Public IP based on the IP"  và chỉ định nó theo cách thủ công bằng cách đặt IP Công cộng của proxy mà bạn sẽ sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần chọn chế độ 'Đã tắt'.


Bước 4: Vô hiệu hóa "Fill geolocation based on IP" và xác định tọa độ theo cách thủ công (chúng tôi khuyên rằng nó sẽ tương ứng với proxy). Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần chọn chế độ 'chặn'.


Nếu proxy hoạt động và Incogniton vẫn từ chối kết nối, vui lòng liên hệ support@incogniton.com vì lỗi này không thuộc phạm vi xử lý của nhà cung cấp proxy.