• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Hướng dẫn gia hạn proxy

Hướng dẫn gia hạn proxy - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Lưu ý:

  • − Tất cả proxy khi hết hạn sẽ không thể sử dụng và được giữ lại sau 24h. Sau đó sẽ bị xoá.
  • − Những Proxy sau thời gian này sẽ KHÔNG THỂ thực hiện gia hạn. Quý khách vui lòng tranh thủ gia hạn khi thời hạn còn hoặc bật chức năng tự động gia hạn.

Hướng dẫn gia hạn Proxy  tại trang hệ thống muaproxy.org :

Bước 1 : Thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại: https://muaproxy.org/account/signin 

Hướng dẫn gia hạn proxy

Bước 2 : Truy cập vào mục quản lý Proxy và Chọn như hình 

Hướng dẫn gia hạn proxy

Bước 3 : Xác nhận gia hạn.

Hướng dẫn gia hạn proxy


Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng.

Thông tin hỗ trợ :

Trang chủ: MuaProxy.org

Email : hotro@muaproxy.org

Kênh hỗ trợ : hotro.muaproxy.org