• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Hướng dẫn bật tính năng gia hạn tự động proxy

Hướng dẫn bật tính năng gia hạn tự động proxy - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Lưu ý:

  • − Tất cả proxy khi hết hạn sẽ không thể sử dụng và được giữ lại sau 24h. Sau đó sẽ bị xoá và KHÔNG thể gia hạn.
  • − Những Proxy sau thời gian này sẽ KHÔNG THỂ thực hiện gia hạn. Quý khách vui lòng tranh thủ gia hạn khi thời hạn còn hoặc bật chức năng tự động gia hạn.

Hướng dẫn bật tính năng gia hạn tự động cho Proxy  tại trang hệ thống muaproxy.org :

1. Bật gia hạn tự động cho IPv6 Private :

Hướng dẫn bật tính năng gia hạn tự động proxy

2. Bật gia hạn tự động cho IPv4 Shared và IPv4 Private (SV2) giống nhau:

Hướng dẫn bật tính năng gia hạn tự động proxy

3. Bật gia hạn tự động cho Proxy IPv4 Private:

Hướng dẫn bật tính năng gia hạn tự động proxy


Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng.

Thông tin hỗ trợ :

Trang chủ: MuaProxy.org

Email : hotro@muaproxy.org

Kênh hỗ trợ : hotro.muaproxy.org