• Your IP: 0.0.0.0
 • Your Location : Checking...

Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS

Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Để sử dụng proxy trên thiết bị iOS - IPHONE - IPAD , bạn có thể làm theo các bước sau:

Sử dụng Proxy trên iPhone/iPad:

Cài đặt Proxy trên mạng Wi-Fi:

 1. 1. Mở Cài đặt: Trên thiết bị iOS của bạn, mở ứng dụng "Cài đặt".
 2. Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS
 3. 2. Chọn Wi-Fi: Chọn mục "Wi-Fi" từ danh sách cài đặt.
 4. Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS
 5. 3. Chọn mạng Wi-Fi: Chọn biểu tượng "i" hoặc tên của mạng Wi-Fi mà bạn đang kết nối.
 6. Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS
 7. 4. Cấu hình Proxy: Chuyển sang phần "Cài đặt HTTP Proxy" và chọn "Cấu hình Proxy bằng tay".
 8. Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS
 9. 5. Nhập thông tin Proxy: Nhập địa chỉ IP của Proxy và cổng (port) sử dụng.
 10. Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOS

6. Kiểm tra: Truy cập trang web để kiểm tra Proxy IP đã nhận chưa.

Hướng dẫn sử dụng proxy trên IPHONE - IPAD - Hệ điều hành IOSLưu ý rằng việc sử dụng proxy có thể ảnh hưởng đến việc tốc độ truy cập internet của bạn, nó có thể giúp che giấu địa chỉ IP thực của bạn nhưng cũng có thể gây trở ngại đối với một số dịch vụ hoặc ứng dụng sẽ không cho phép truy cập.

Nếu bạn đang cố gắng sử dụng proxy để truy cập vào mạng cụ thể hoặc vượt qua các rào cản địa lý, hãy chắc chắn rằng việc này tuân theo các quy định và luật lệ của Quốc gia bạn đang ở.