• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Hướng dẫn chuyển proxy ipv6 private qua lại HTTP - Sock5

Hướng dẫn chuyển proxy ipv6 private qua lại HTTP - Sock5 - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Hướng dẫn chuyển Proxy IPv6 private qua lại HTTP - Sock5

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại : https://muaproxy.org/account/signin

Sau khi đăng nhập Quý khách vào link sau để quản lý các proxy IPv6 Private : https://muaproxy.org/user/proxy

Bước 2: Chọn các proxy cần thực hiện thay đổi : ( xem hình ảnh)

Bước 3: Xác nhận thực hiện :

Sau đó chờ hệ thống xử lý và tải lại trang quản lý proxy.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng.

Thông tin hỗ trợ :

Trang chủ: MuaProxy.org Hoặc AutoProxy.vn

Email : hotro@muaproxy.org

Kênh hỗ trợ : hotro.muaproxy.org